Reiniging Luchtkanalen

Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor onze gezondheid, het comfort en de productiviteit. 
In utiliteitsgebouwen zoals fabrieken, kantoren, scholen en opslagruimtes, zorginstellingen, industriële complexen, productie- of boorplatforms, schepen, (particuliere) woningen en appartementen, hotels en restaurants treft men ventilatiesystemen aan. De luchtkwaliteit is hier een ontzettend belangrijk item/criterium. Voor een gezond binnenmilieu èn als preventie voor brandgevaar is het belangrijk om de luchtkanalen tijdig en regelmatig te reinigen.

Het systeem waarmee wij luchtkanalen reinigen is geschikt voor luchtkanalen van verschillende soorten en maten.

Luchtbehandelingskasten zijn als het ware de luchtwegen van een gebouw. Elk gebouw wordt voorzien van schone/frisse lucht met behulp van de luchtbehandelingskast. Het is dus uiterst belangrijk dat deze luchtbehandelingskasten in optimale conditie verkeren. Een goede hygiënische/gedesinfecteerde conditie van de luchtbehandelingskast zorgt ervoor dat de toevoerkanalen minder vervuilen en u een gezondere binnenmilieu heeft. 

Coating

Na het reinigen van de luchtkanalen bieden wij een mogelijkheid aan om een coating aan te brengen in de luchtkanalen. Hierbij wordt er een duurzame, beschermende en onbrandbare coating aangebracht in de vetafzuigkanalen.  De voordelen hiervan zijn dat onderhoud veel minder arbeidsintensief is en het vet kan met minder agressieve reinigingsmiddelen verwijdert worden.

Desinfectie

Het systeem waarmee wij werken, is o.a. zeer geschikt voor het desinfecteren van luchtkanalen. Hierbij worden de (schadelijke) bacteriën, virussen en schimmels gedood met een desinfectans.

Inspectie mogelijkheden

Tijdens de reiniging en desinfectie worden op strategische plaatsen inspectieluiken aangebracht, zodat het controleren en inspecteren van de kanalen mogelijk wordt.

Rapportage

Wij verzorgen ook rapportages voor en na de reiniging. Zo wordt het eindresultaat voor u als klant inzichtelijk en ontvangt u een certificaat van de reiniging.

Het periodiek reinigen van luchtkanalen is belangrijk om constant een goede luchtkwaliteit te garanderen. De volgende problemen worden hiermee voorkomen:

 • Warmteverlies
 • Condensatie / vocht in kanaal
 • Stof, roet, pollen, bacteriën en schimmels
 • Extra weerstand in kanalen door vervuiling


Onze werkwijze voor het reinigen van de luchtkanalen:

Wij reinigen de luchtkanalen met perslucht door middel van een dieselcompressor.

Voordat het reinigingssysteem in het kanalenstelsel wordt gebracht, worden eerst alle roosters in het te reinigen kanalenstelsel dichtgemaakt. Hierna wordt in het systeem onderdruk opgewekt  m.b.v. een onderdrukunit, deze is bedoeld om het te verwijderen vuil uit de kanalen op te vangen. Ook zorgt deze onderdruk ervoor dat er geen vuil kan vrijkomen op andere plaatsen in het systeem tijdens de reiniging.

De reinigingsinrichting wordt in de bestaande openingen van het te reinigen kanaal geplaatst en wordt met een persluchtslang aangesloten op een diesel compressor welke buiten het pand geplaatst is.

Met de krachtige luchtstralen (circa 8- 10 bar) uit de straalmonden van de reinigingsinrichting gebeurt het volgende:

 • De vervuiling in het kanaal wordt losgewoeld en door de onderdruk uit het kanalensysteem afgevoerd.
 • Het straalmondstuk beweegt zich voor in het te reinigen kanaal dankzij de terugslag van de uitkomende perslucht.

Na het reinigen van het kanalenstelsel worden alle roosters weer vrijgemaakt.

Reiniging luchtbehandeling systemen

Wij verzorgen de reiniging in:

 • Utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, fabrieken)
 • Particuliere woningen en appartementencomplexen
 • Zorginstellingen (verzorgingshuis, ziekenhuis, verpleeghuis)
 • Industriële complexen (nuts, textiel en voeding)
 • Productieplatform of boorplatform
 • Schepen
 • Horeca ( restaurant, hotel )
 • Penitentiaire inrichtingen (gevangenis)

Luchtkanalen reiniging

Het periodiek reinigen van luchtkanalen is belangrijk om constant een goede luchtkwaliteit te garanderen.

De volgende problemen worden hiermee voorkomen:

 • Warmteverlies
 • Condensatie / vocht in kanaal
 • Stof, roet, pollen, bacteriën en schimmels
 • Extra weerstand in kanalen door vervuiling

Ons systeem is tevens is het geschikt voor het reinigen van:

 • (Fijn)stof vervuilde kanalen
 • Inwendig geïsoleerde kanalen
 • Roet vervuilde kanalen
 • Microbiologisch vervuilde kanalen 


Waarom reiniging en desinfecteren van het luchtbehandelingssysteem?

 • Gezond binnenklimaat
 • Verlaagd risico op ziekteverzuim
 • Verhoogde productiviteit 
 • Vermindering brandrisico
 • Langere levensduur &  lager energieverbruik systeem

Voor reiniging:

foto?

Na reiniging:

foto?

 Luchtbehandelingskasten

Luchtbehandelingskasten zijn als het ware de luchtwegen van een gebouw. Het gebouw wordt voorzien van schone/frisse lucht m.b.v. de luchtbehandelingskast. Het is dus uiterst belangrijk dat deze luchtbehandelingskasten in optimale conditie verkeren. Een goede hygiënische/gedesinfecteerde conditie van de luchtbehandelingskast zorgt ervoor dat de toevoerkanalen minder vervuilen en u een gezondere binnenmilieu heeft.

Periodiek reinigen van luchtbehandelingskasten is van groot belang.

Reiniging en desinfectering

Onder hoge druk en met chemicaliën reinigen we de kast. Waar nodig demonteren we onderdelen voor optimale reiniging.

Herstel bestaande onderdelen

We optimaliseren bestaande kastonderdelen. We lageren en uitbalanceren onder andere ventilatoren en motoren. Waar nodig brengen we Requaflex isolatiemateriaal aan op de wandpanelen van kasten voor warmte behoud.

Leverantie en montage nieuwe onderdelen

We leveren en vervangen onder andere filters, ventilatoren, motoren, filterframes, verstevigingprofielen, wanden, vloeren, warmtewielen en condensafvoerbakken.

Coating
Om kasten beter bestand te maken tegen corrosie, brengen we coatings aan op vloeren, wanden, constructies, fundaties, verwarmings- en koelbatterijen

Merkbaar schone lucht!


Microbiologisch onderzoek

Door microbiologisch onderzoek  van de luchtkwaliteit in de luchtbehandelingskast en in de werkruimtes kan worden beoordeeld of er een reiniging moet plaatsvinden. Dit traject verzorgen wij geheel in samenwerking met een geaccrediteerd laboratorium. U krijgt dan een duidelijk en overzichtelijk rapport, ondersteund met foto’s.